زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

کرک

بز مرخز کردستان نژادی است که بواسطه فرهنگ بافت لباسهای کردی نفيس از الياف مرز( موی توليدی بز مرخز) هنوز تکنولوژی فرآيند الياف آن به صورت سنتی و بومی باقی مانده است . اگر اين علاقمندی کردها به اين نوع لباس نبود شايد اين نژاد از بين رفته وتکنولوژی بومی آن هم به سرنوشت کار گاههای شال بافی کرمان دچار ميشد که همه برچيده شده اند.بز مرخز هر چند به تعداد کم در ايران پرورش می يابد ولی مثال ايده آ لی برای ساير دامهای کشور ازلحاظ پيدا کردن مصرف کننده برای محصول نهايی است.اگر بز رايينی هم تکنولوژی بومی خود را از دست نداده بود ومتکی به صادرات الياف خام نبود قطعا وضعيت بهتری برای دامپروران و اقتصاد استان کرمان متصور بود. سوال اساسی اين است که چه می توان کرد تا ايرانی جماعت هم کرک و کشمير را بشناسد واز مزايای آن محظوظ شود. در اين راه تقويت شرکت های تعاونی دامپروری و تلاش برای توليد محصولات بومی وتوسعه ی فرايندهای بعدی تا رسيدن به توليد نخ کرکی و و صادر کردن البسه کرکی ضرورت دارد
اگر ميخواهيم وضعيت دامپروران را بهبود بخشيم راهی نيست مگر جز آگاه کردن آنان به منافع کار گروهی و تشکيل تعاونی روستايی با اين هدف که تمامی پروسه خريد کرک خام از دامدار تا فروش مستقيم البسه کرکی به مصرف کننده توسط اين تعاونی ها انجام پذيرد
کار مشکلی است ولی با همت دامپروران بالخصوص مردم باصفای ^ بافت ^ شدنی است

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ٥:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱٥ امرداد ۱۳۸٥
تگ ها :