زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

اندکس سنتتيک گوسفند شيری

اندکس سنتتيک گوسفند شيری معرفی شده توسط  فرانسيس بريه  در کنگره جهانی ژنتيک کاربردی در دامپروری

برزيل سال 2006

در اين اندکس صفات توليد شير(PROD) ، سلولهای سوماتيک(CEL) و شکل پستان (MAM)  وارد می شوند.

 

                                                               Index= PROD +CEL+MAM 

PROD  : توليد شير، مقدار چربي، ، مقدار پروتئين ، درصد چربي، درصد پروتئين

 فرانسيس بريه مولف فصل بيستم کتاب ژنتيک گوسفند(The genetics of sheep _1997  )  می باشد.

 

  

نویسنده : رأفت ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸٥
تگ ها :