زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

کاربرد ژنتيک مولکولی در اصلا ح نژاد دام

مشکلات کاربرد ژنتيک مولکولی مانع از استفاده عملی از آن در اصلاح دام شده است و برای مثال کشورهای پيشرو در زمينه بيوتکنولوژی هنوز هم اساس برنامه های اصلاحی اشان بر مبنای فنوتيپ دام است.

برخی از اين مشکلات عبارتند از:

1- رسيدن از ژنوتيپ به فنوتيپ به اين آسانی ها نيست. 2- QTL \ SAM هنوز در مرحله تحقيقات بنيادی هستند. 3- قسمت عمده پيشرفت ژنتيکی دامها در عمل توسط انتخاب دام بر پايه فنوتيپ بدست آمده است.4-تاکيد زياد روی QTL باعث شده است که  تعدادمتخصصين ارزيابی ژنتيکی دامها کاهش يابد.

بنابراين تاکيد بر توسعه آزمايشگاههای ژنتيک مولکولی در مراکز تحقيقاتی ايران با هدف دستيابی به نتايج کاربردي، اشتباه بنظر می رسد. وارداتی بودن دستگاهها و موادشيميايی گران قيمت،ضرورت تامل روی اين موضوع را بيشتر می کند که بايد توسط سياست گذاران وزارت جهادکشاورزی مدنظرقرار گيرد.

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳ خرداد ۱۳۸٥
تگ ها :