زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

انتخاب دام در جهت مقاومت به بيماري

از ميان صفات مختلفی که می توان در جهت آن اقدام به سلکسيون نمود، مقاومت به بيماری صفتی است که جا برای کار دارد. به ويژه اينکه قسمت عمده دامهای کوچک کشور در سيستم عشايری پرورش می يابند و دسترسی آنان به خدمات دامپزشکی محدوداست ، استفاده از تنوع ژنتيکی دراين خصوص سودمنداست. نتايج تحقيقات نشان ميدهد که اين صفات وراثت پذيرهستند. ولی برای اجرای اين کار مشکلات اجرايی وجوددارد از قبيل سازمان دهی رکوردگيری و تداوم کار در دراز مدت.
بديهی است که نظارت دولت در اين کار اجتناب ناپذير است. به نظر من اين صفت مهمتر از سلکسيون دام برای افزايش شير و گوشت در شرايط حاضراست.

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱٠ تیر ۱۳۸٥
تگ ها :