زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

محصولات لبنی

شرايط آب و هوايی هر منطقه بر روی توليدات محصولات کشاورزی نقش اصلی دارد و به طبع آن هر ناحيه ای غذاهای مخصوص به خود را دارا شده است. مثلا پيتزا در دنيا بنام اروپاييان مشهور است. اگر دراين ميان مردمانی بخواهند چيزی که خود توليدکننده آن نيستند مصرف کنند،منجر به مشکل وضايع شدن منابع خواهدشد. اقليم ايران مناسب توليد شير با کيفيت لازم برای تهيه پنير های موسوم به پنير پيتزا نيست در نتيحه توليد آن در حد وفور با مشکلاتی همراه بوده و گران قيمت است. رطوبت و دمای هر منطقه نقش اصلی رادر توليدات محصولات لبنی توسط گاو وگوسفند دارد که بر همين مبنی ميتوان کشورهای مختلف را ازهم تمايز داد که کداميک مناسب توليد چه نوع محصولی است.لازم است که پتانسيلهای کشور از اين نظر بررسی شده و الگوهای غذايی مناسب برای مردم ارايه نمود. (به کتاب پرورش گاوميش. تاليف م. فهيم الدين. ترجمه جليل شجاع و عباس رافت..1379. انتشارات جهاد دانشگاهي واحد آذربايجانغربي مراجعه شود ) 

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱٧ تیر ۱۳۸٥
تگ ها :