زئوتکنیک Zootechnie

برای علاقمندان پرورش و اصلاح نژاد دام

مقالات سمینار بهبود کمیت و کیفیت لاشه دام و طیور- کرج 6 خرداد 1388

     

 

بخش دام

9:45-9:30

کاوش کل ژنوم با هدف نقشه یابی نواحی ژنومی مرتبط با ذخایر مختلف چربی لاشه گاو

اسماعیل زاده

10:00-9:45

تاثیر مصرف پروتئین های غیرقابل تجزیه در شکمبه بر چربی های لاشه و گوشت لخم در بره های پرواری

زمانی دهکردی،کمال زاده،غلامی و طالبی

10:15-10:00

بررسی بهبود ژنتیکی وزن بدن با انتخاب بر اساس اندازه های خطی بدن در گوسفندان لری بختیاری

وطن­خواه

10:30-10:15

اثر نسبت کنسانتره به علوفه جیره برخصوصیات لاشه بره­های نر شال

پاپی، امانلو و معماریان

10:45-10:30

اثر اخته کردن و طول دوره پروار بر ویژگیهای لاشه بزغاله‌های بومی فارس

ایلامی، ضمیری، روغنی و موثقی

11:00-10:45

اثر محدودیت تغذیه و رشد جبرانی بر عملکرد رشد وپروار بره‌ های لری بختیاری

شادنوش، علیخانی، رحمانی، ادریس، کمال­زاده و زاهدی­فر

بخش طیور

9:45-9:30

بررسی  اثر سطوح مختلف  منبع اسید چرب ان 3 بر کاهش چربی لاشه  در جوجه های گوشتی

چاشنی­دل، مروج، توحیدی و زین­الدینی

10:00-9:45

اثر جایگزینی چربی طیور با روغن ماهی در جیره جوجه‌های گوشتی بر غنی‌سازی و کیفیت لاشه

 

چکانی­آذر، فرهومند، اقدم شهریار و ماهری سیس

10:15-10:00

اثر عصاره های رزماری، اکیناسه و چای سبز روی اکسیداسیون چربی و ظرفیت نگهداری آب در طی انجماد ران مرغ

میرشکار،دستار و شعبان­پور

10:45-10:30

افزایش ماندگاری و کاهش ضبط لاشه های آسیتی با افزودن آنتی اکسیدان ها در جیره جوجه های گوشتی

رجنی، کریمی ترشیزی و رحیمی

11:00-10:45

اثر منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر ترکیب اسیدهای چرب لاشه جوجه­های گوشتی

صالحی،توحیدی، زین­الدینی و شیوازاد

 

 

مجمع عمومی انجمن علوم دامی ایران

13:00-11:10

گزارش فعالیت های انجمن و برگزاری انتخابات هیئت مدیره

 

 

 

 

ارائه پوستر

15:00-14:00

در جدول 2 لیست مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده­اند، آمده است.

 

بخش دام

15:15-15:00

مقایسه لاشه و اجزاء آن در شتر های یک کوهانه اخته و غیر اخته

امامی میبدی، شفیع نادری، عبدلی و آیت­اللهی مهرجردی

15:30-15:15

شاخص انتخاب برای بهبود ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری

طالبی، میرائی آشتیانی، نجاتی جوارمی و  مرادی شهر بابک

15:45-15:30

تاثیر نسبت‌های متفاوت دانه جو به ذرت بر توزیع چربی در لاشه گوساله‌های نر هلشتاین

فاتحی، دهقان بنادکی، رضا یردی و مرادی شهربابک

16:00-15:45

اثرات چربی مکمل جیره بر خصوصیات لاشه گوساله های نر کردی

صادقی­پناه، نیکخواه و زارع شحنه

بخش طیور

15:30-15:15

اثر سطوح مختلف محدودیت فیزیکی خوراک در دوره پایانی بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی

صحرائی، شریعتمداری و یعقوب­فر

15:45-15:30

تاثیر جیره های حاوی انرژی قابل متابولیسم بالا در راندمان لاشه غازهای بومی آذربایجان (تا زمان بلوغ جنسی)

حسنی، کمالی، لطف­الهیان و سرهنگی

16:00-15:45

اثر تغذیه گندم کامل و خرد شده، روی عملکرد وخصوصیات لاشه
جوجه‌های گوشتی

طه­یزدی، اقازاده و حسینی

 

 

بحث آزاد

18:00-16:10

راهکارهای بهبود صفات کمی و کیفی لاشه دام و طیور

 

 

  

 لیست مقالات پوستر

بررسی خصوصیات لاشه در پرواربندیهای صنعتی و نیمه صنعتی بره استان ایلام

عباسپور، مقصودی‌نژاد، جعفری و ورمقانی

ارزیابی صفات قصابی با اندازه گیری غیر مستقیم روی لاشه بره

رأفت، شجاع ، جهانی

برآورد وراثت پذیری صفات لاشه در گوسفند مرینوس با استفاده از مدل مناسب

اسدی فوزی، اسماعیلی زاده کشکوئیه و  محمد آبادی

اثر مدت پروار برکمیت وکیفیت لاشه توده گوساله‌های نر بومی لرستان

قربانی، منصوری و یاراحمدی

محاسبه همبستگی بین چربی دنبه با چربی بدن در گوسفندان مغانی

بایری یار، مقدم، پیرانی، رأفت و علیجانی

تاثیر سن و فصل شروع پروار گوسفند در گوشت، چربی و استخوان لاشه

عالم­زاده

بررسی صفات لاشه در بره­های نزاد کرمانی

اسدی فوزی، دیانی و دادور

صفات همبسته بین بعضی خصوصیات لاشه در بزهای سیاه نژاد لری

یاراحمدی، قربانی، محمدطاقی

بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی با صفات وزن زنده، لاشه و بازده اقتصادی در گوسفندان لری بختیاری

 وطن خواه

ضرایب اقتصادی صفات گوشت لخم و چربی لاشه در گوسفندان  لری بختیاری

طالبی، میرائی آشتیانی،مرادی شهر بابک و نجاتی جوارمی

بررسی کمیت و کیفیت لاشه جهت تعیین مناسب ترین وزن کشتار در بره های نر مغانی

بایری، پیرانی، علیجانی، رافت و مقدم

بررسی خصوصیت و ترکیبات لاشه بره­های لری در گله های نیمه کوچ­رو

چگنی، یاراحمدی، منصوری

برازش مدل­هایی جهت برآورد وزن دنبه با استفاده از ابعاد دنبه و اندازه های بدن به روش PCA در نژاد ماکوئی

مرادی شهربابک

آنالیز اثرات ثابت محیطی بر وزن تولد و شیرگیری توده بز کرکی استان خراسان جنوبی به روش آماری داده های تکراردار

فرهنگ فر، عرب، روشن و اشرفی گل

اثرات مطلوب یک جهش تک نوکلئوتیدی در ژن میوستاتین گاو بر کمیت وکیفیت لاشه

 اسماعیلی زاده کشکوئیه

بررسی راههای عملی  کاهش چربی لاشه در گوسفند مغانی: بررسی اثر الگوی رشد روی صفات رشد و لاشه

شجاع ،  رأفت، امانلو

بررسی علل بالا بودن سن کشتار و پایین بودن کیفیت لاشه نیمچه های گوشتی در مرغداری های استان قزوین

مستشاری، لطف الهیان، تواتری

اثرات کاربرد افزودنی های آلومینوسیلیکاتی در جیره های محتوی آفلاتوکسین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

برجی

اثرات مکمل­سازی پروبیوتیک، پری­بیوتیک و گیاهان دارویی در مقایسه با آنتی­بیوتیک ویرجینیامایسین بر صفات لاشه در جوجه­های گوشتی سویه تجاری راس

ضیایی، کریمی ترشیزی، باشتنی، زینلی، نعیمی پور یونسی و فرهنگ فر

تأثیر فیزیک جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

پایدار، ابراهیمی، بوجارپور، زراعت کار،

تأثیر سطوح مختلف میوه کامل و مغز بلوط بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

ورمقانی، یعقوبفر، لطف الهیان، مقصودی‌نژاد، جعفری

اثرات سطوح مختلف روغن کلزا بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

 جمیلی- دیدارخواه

بررسی اثرات سطوح مختلف ضایعات لوبیای قرمز بر عملکرد جوجه های گوشتی

دیدارخواه - جمیلی

بررسی خصوصیات پرواری و لاشه بزغاله های بومی لرستان

چگنی، یاراحمدی و سرحدی

ارزیابی کیفیت لاشه گاو و گوسفند در کشتارگاههای استان تهران

عبادی، حاج اکبری،  ابراهیمی امام  و موسوی

اثر جیره‌های حاوی روغن سویا بر روی خصوصیات کمی و کیفی لاشه جوجه‌های گوشتی راس(308)

محمدطاقی،ا ایلا، خسروی نیا، قربانی و یاراحمدی

کمیت و کیفیت لاشه بزغالههای بومی استان فارس در دو سیستم پروار در سنین مختلف

 ایلامی

اثرات طول مدت پروار و جنس بر خصوصیات لاشه شترهای یک کوهانه کل کوهی

اسدزاده،صادقی پناه، بابائی،جواهری بارفروش

استفاده از سطوح مختلف سبوس گندم در جیره پرواری بره های نژاد بلوچی

گنجی، باشتنی، فرهنگ فر، اصغری و نعیمی­پور یونسی

تأثیر پنبه دانه کامل و سطح پروتئین خام بر مقدار چربی لاشه، غلظت کلسترول و تری گلیسرید خون بره های نر کرمانی

دادور ، دیانی ، افشارمنش و سالارمعینی

بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف کاه فرآوری شده‌ی کلزا بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه  بره‌های نر زل مازندران

مختارپور، جعفری، تفبان، شعبانی­ و ذبیح­الله­زاده

اثر تغذیه تکمیلی برخصوصیات لاشه بزغاله های مرغز

عبدا­لملکی، سوری و معینی

 

 

  
نویسنده : رأفت ; ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۸ خرداد ۱۳۸۸
تگ ها :