# الیاف_دامی

معرفی چند وبسایت نساجی لوکس (الیاف دامی زینتی)

Novozymes annual report 2011 http://report2011.novozymes.com/ Novozymes biological solutions in Textile http://www.novozymes.com/en/solutions/textile/Pages/default.aspx  Novozymes biological solutions in Leather http://www.novozymes.com/en/solutions/leather/Pages/default.aspx  Jin (Clare) YanxiaRegional Marketing Manager, Textiles AsiaNovozymes (China) Investment ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

همایش ملی الیاف دامی 30 مهر 1388

برنامه همایش( پیش بینی شده) 8 -  9                             پذیرش شرکت کنندگان                                 خیرمقدم                           9 الی 15/9 جلسه اول: کرک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 158 بازدید